Att digitalisera – en fråga om överlevnad

TEMA LEAN OCH DIGITALISERING:

”Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra överflödiga. Särskilt för små företag är det en enorm utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen”

Mikael Damberg, Närings- och Innovationsminister

 

Tredje föreläsare under Leannätverkets årskonferens var Johan Skogström från IUC / Stål & Verkstad. Han är projektledare för digitaliseringsprojektet Indigo. En satsning som riktar sig till små och medelstora industriföretag i Värmland, Dalarna och Örebro län. Projektet är en del i regeringens satsning Smart Industri, där bl.a. Tillväxtverket är en av medfinansiärerna.

Johan Skogström, projektledare för Indigo.

 

-Digitalisering är ett väldigt vitt begrepp, berättar Johan. Men det handlar framförallt om ett par olika delar. Dels den inre digitaliseringen som berör de interna processerna och systemen, där företagen behöver förändras för att bli effektivare, smartare och starkare som organisation med hjälp av digitala verktyg.

Vi pratar också om den yttre digitaliseringen – företagens förmåga att interagera och kommunicera med kunder genom olika digitala plattformar t.ex. webb och app:ar. Samt kanske även med uppkopplade produkter, vilket ger möjlighet till kommunikation med slutkunden.

Ett tredje område som påverkas av digitalisering är företagens affärsmodell, som nu kanske behöver upplösas och ändras. Tack vare nya intäktsströmmar, tjänster och produkter till följd av digitaliseringen.

-Omvärlden förändras extremt snabbt och företagen, inte minst det små och mellanstora, måste förändras ännu snabbare. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och allt som digitaliseras kan kopieras, vilket pressar priset över tid. “digitalisering är en fråga om överlevnad”.

Allt blir mer digitalt oavsett om det gäller marknad och försäljning, produktutveckling eller produktionseffektivisering. Då blir frågan, hur kan vi använda tekniken så att det skapar bra förutsättningar för oss?

”Företaget får en coach som stöttar er i digitaliseringsresan. Vi utmanar er befintliga affärsmodell, som inledningsvis kanske kan bli lite frustrerande”

 

-I Indigo utgår vi från företagens behov och hjälper till med att komma igång med er strategi.

Indigo är en intressant möjlighet för att få en uppstart i att digitalisera sin verksamhet utifrån varje företags specifika behov och förutsättningar . Företaget får en coach som stöttar i digitaliseringsresan under 4-6 månader.

En resurs som tar fram mål och strategi för er digitaliseringsresa, driver processen framåt, ett bollplank, hjälper till vid kravställning och upphandling etc.

Indigo pågår t.o.m. december 2018.

Läs mer om projektet här

Dela:
Tillbaka