Digitalisering ger möjligheter för tillväxt och utveckling

 

Ökad digitalisering kommer under överskådlig framtid att vara en utmaning för Sveriges små och medelstora industriföretag.

 

Vill ni utveckla ert företag och utnyttja ny teknik för att inte tappa konkurrenskraft?

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Fördjupad kunskap inom digitaliseringens möjligheter och förmåga att utnyttja digital teknik skapar ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter.

Att digitalisera kan bidra till att höja kundvärdet, öka konkurrensförmågan, effektivisera processerna och minska slöseri av tid och resurser.
Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Digitalisering skapar nya modeller och förändrar vårt sätt att producera, sälja och utvecklas. Förändringen går fort, så det gäller att hänga med!

 

Digitalisering påverkar allt i ett företags verksamhet.

Erbjudande – Förstå kundernas behov, beteende och utveckla tjänster med digital teknik.
Kontaktytor – Vart finns dina kunder imorgon?
Relationer – Vem vill du nå, vart finns de och på vilket sätt är viktigt att veta för att lyckas.
Processer – Vilka processer kan effektiviseras med digital teknik?
Vision, mission & värderingar – Anpassade för nya beteenden i en digital tid.
Strategi – Viktiga vägval för att uppnå vision och mål.
Infrastruktur – Underlättar kommunikation, försäljning, marknadsföring och administration.
Data & analys – Sluta gissa och börja ta beslut baserat på fakta.
Organisation – Det handlar om människor, INTE teknik.

 

Ni får hjälp att identifiera och genomföra de smartaste insatserna i just ert företag.

 

Vad får Ni? Upp till 80 timmars individuell coachning av erfarna konsulter. Ni får hjälp med att definiera era utmaningar, behov och möjligheter. Konkret arbete med ett prioriterat digitaliseringscase för ert företag. Lägga grunden för hur ni skapar en strategi kring ert företags digitaliseringsresa.

 

Start: Löpande i överenskommelse med respektive företag
Tid: Ansök senast 15 december 2019
Målgrupp: Små och medelstora industriföretag i Värmland, Dalarna och Örebro län.
Kostnad:       10 000 SEK/medlemsföretag, 12 000 SEK/icke medlemsföretag

Få inspriration: www.dagsattdigitalisera.se

Få koll på dina utmaningar: https://be-digital.se/digitaliseringsguide-start/

 

Digitaliseringslyftet är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, där fokus ligger på tre stora utmaningar för svensk industri: ​

  • att ta vara på digitaliseringens möjligheter ​
  • att öka tillgången till rätt kompetens ​
  • att främja en hållbar produktion​

 

 

 

Ett samarbete mellan

Samarbetspartners

Finansiering från

Dela:
« TILLBAKA