Utforska samarbetsmöjligheter med ingenjörsstudenter från Karlstads universitet

Letar du efter innovativa lösningar och nya perspektiv för dina branschutmaningar? Ta chansen att samarbeta med Karlstads universitets institution för Ingenjörsvetenskap och Fysik genom deras kurs i hållbar produktutveckling.

Flera av våra medlemsföretag, inklusive Nords International, Westmatic och Aston Harald Mekaniska Verkstad, har redan dragit nytta av att samarbeta med blivande ingenjörer. Karlstads universitet, KAU rekryterar just nu projekt för hösten 2024. Missa inte chansen att få samarbeta med nya talanger.

Fördjupad inlärning: Studenterna fördjupar sig i produktutvecklingsprocessen, från kravspecifikationer till detaljkonstruktion, och skaffar sig värdefulla färdigheter på vägen.

Samarbetsprojekt: Studenterna arbetar i grupper om 5–6 och driver verkliga produktutvecklingsprojekt i samarbete med företag. Varje grupp ägnar nästan 900 timmar åt sina projekt.

Augusti-start: Från augusti 2024 till januari 2025 genomförs projektet. Första träffen med studenterna äger rum i slutet av augusti. Dessutom deltar företaget i tre officiella avstämningar med studentgruppen under projektets gång.

Blivande ingenjörer: Kurserna hålls för sistaårsstudenterna på Högskoleingenjörsprogrammen Innovation- och Designteknik/Maskinteknik och för fjärde årskursens civilingenjörsstudenter inom Maskinteknik/lndustriell Ekonomi.

Flexibelt engagemang: Möjligheter till närmare samarbete utöver schemalagda möten uppmuntras, vilket främjar djupare kontakter mellan studenter och uppdragsgivare.

Vill du veta mer om hur näringslivet och universiteten kan stärka varandra? Den 28 maj arrangerar IUC Stål & Verkstad och Karlstads universitet Industrisnack i Karlstad. En av de centrala frågorna som kommer att diskuteras är varför småföretagare bör investera tid och resurser i samarbeten med universitet. Läs mer om Industrisnack och hur du anmäler dig här.

För ytterligare information eller för att anmäla ditt intresse, kontakta:

JanErik Odhe, janerik.odhe@kau.se, 070-641 20 88
Christina Gabrielsson, christina.gabrielsson@kau.se, 070-638 13 42
Johan Strandberg, johan.strandberg@kau.se, 070 929 67 57
Siri Jagstedt, siri.jagstedt@kau.se, 073-301 57 89

Anmäl ditt intresse senast i maj.

Dela:
Tillbaka