Sverige har nu Europas näst högsta robottäthet

Aktuell Produktion: Under 2019 installerades 1423 industrirobotar i Sverige vilket är en ökning med 13 procent. I det största kund segmentet metallbearbetande industri, som omfattar många mindre och medelstora företag installerades 587 robotar vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2018. Sverige passerar därmed Tyskland när det gäller robottäthet i den generella industrin. Sverige har nu den näst högsta robottätheten i Europa efter Danmark i detta marknadssegment.
Läs vidare >>
Källa: Aktuell Produktion

Dela:
Tillbaka