Missa inte årets LEAN-händelse

Datum: 2019-11-07

Tid: 09:00-16:00

Plats: KAU, Sal 21A258 Pedagogiska verkstaden

Jobbar ni eller vill jobba mer med förbättringar i er dagliga verksamhet och känner att ni vill utvecklas och få inspiration? Missa då inte årets LEAN-höjdpunkt, Lean Nätverket Wermlands Årskonferens på Karlstad Universitet, med fokus på förbättringsarbete för industrin.

Årets konferens tar bland annat sikte på teman som “Förändringsförmågan med Lean”,  “Innovation och inkluderande” samt “Värdeskapande förändringsledning”.

 

Föreläsare på årets konferens

EMMA JUNGHAGE – Nyanställd utvecklingsingenjör på Karlstad Lean Factory på Karlstads universitet. Emma har bred industrierfarenhet att plocka med sig till användandet av simulatorn för vidareutvecklingen av industrin i Värmland, med ett fokus på hur man inkluderar hela företaget för ett utvecklande arbetsklimat och en verksamhet med gemensamma visioner.

BIRGITTA ÖJMERTZ – Programdirektör för det nationella programmet Produktionslyftet som fokuserar på att öka föränd- ringsförmågan med Lean som grund i framförallt tillverknings- industrin. Hon kommer att berätta om vikten av att hålla i sitt förändringsarbete på lång sikt.

BO EDVARDSSON – Professor i Företagsekonomi som har varit vice rektor på Karlstads Universitet. Bo är grundare av CTF, Centrum för tjänsteforskning. Han samarbetar med ett flertal stora företag i Sverige och utomlands, bland annat Volvo och IKEA. Han kommer att redogöra för förändringsledning med fokus på värdeskapande via tjänster, kvalitetskultur och innovation.

 


Dagens program

9.00 Frukostfika och dagens agenda kl 09:00 – Sal: 21A258

9.15 – 10.15 Emma Junghage; Innovation och inkluderande börjar i simulatorn – att skapa innovation via en verklig simulator och se vad effekterna blir av att alla får komma till tals?

10.15 – 10.30 Bensträckare

10.30 – 12.30 Birgitta Öjmerts; Att hålla i sitt förändringsarbete på lång sikt – erfarenheter från Produktionslyftet och workshop med utgångspunkt i deltagarnas egna nuläge, utmaningar och ambitioner.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.30 Bo Edvardsson; Förändringsledning med fokus på värdeskapande via tjänster, kvalitetskultur och innovation.

15.30 – 16.00 Fika och mingel som avslut.


 

Kontakt och anmälan

För frågor och anmälan kontaktar ni Louise Torevik
på 072-203 11 12 eller louise.torevik@staging.iucstalverkstad.se

Sista anmälning är 26 oktober.

 

 

 

 

Dela:
« Tillbaka