Uppstart av ingenjörsnätverk för industrin

Datum: 2020-01-21

Tid: 09:00-12:00

Plats: Karlstad Innovation Park

Sju av tio företag upplever att de har svårt eller mycket svårt att rekrytera ny kompetens till sin verksamhet. Dessutom kommer cirka 30 procent av all arbetskraft inom industrin att gå i pension inom de närmaste fem åren.

Genom att vara en del i ett ingenjörsnätverk anpassat för industrin i Värmland blir möjligheten så mycket större för företag och ingenjörsstudenter att mötas och knyta framtida kontakter.

En av de viktigaste fördelarna är att företagen genom nätverket får direktkontakt i ett tidigt skede med färsk ingenjörskompetens. Möjligheten att göra sig känd och marknadsföra verksamheten direkt mot studenterna blir optimal.

”möjligheten att finna morgondagens kompetenta medarbetare blir så mycket större i ett väl fungerande nätverk”

I ett nätverk kan också företagen ge input till akademin om vilken sorts ingenjörskompetens som efterfrågas nu och i framtiden.

I sin tur har studenterna på ingenjörsprogrammen på Karlstad universitet stora behov av att få kontakt och finna vägar in till de värmländska företagen bland annat vad det gäller arbetslivserfarenhet och genomförande av sina exjobb. Detta är förstås behov som genererar ett värde in till företagen iform av nya ögon på utmaningar och möjligheter i verksamheten

Möjligheterna att skapa nya kontakter och hitta morgondagens kompetenta medarbetare blir så mycket större och enklare i ett väl fungerande nätverkssamarbete. Därför vill nu IUC / Stål & Verkstad och Karlstad universitet bjuda in er för att prata om förutsättningar för nätverkssamarbete mellan industriföretagen, programledarna och studenterna inom ingenjörsprogrammen på Karlstad universitet.

AGENDA

1. Introduktion av nätverket
2. Syfte
3. Andra nätverkserfarenheter
• Karlstads Universitet
• Elever
• Företag
4. Aktiviteter i nätverket
5. Diskussion och frågor
6. Nästa steg
(Med reservation att agendan kan komma att förändras)

NÄR OCH VAR

Tisdag 21 Januari, Kl 09.00 – 12.00, Karlstad Innovation Park

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Louise Torevik, louise.torevik@staging.iucstalverkstad.se, tel 072-203 11 12

Antalet deltagare är begränsat.

Välkomna!

Dela:
« Tillbaka