Möt Volvo CE Hallsberg, Torverk och Produktionslyftet på Industridagen Värmland

I en värld som utvecklas förändras spelplanen för svensk industri – Sveriges ekonomiska motor. Tillsammans med Lean Forum, Produktionslyftet och Karlstads universitet (KAU) välkomnar IUC Stål & Verkstad er till en inspirerande dag den 9 april 2024. Se till att anmäla era platser redan idag.

Under dagen kommer ni få en inblick i hur Volvo CE i Hallsberg arbetar strategiskt och involverande i sin förbättringsresa. Angelica Jacobo kommer att prata om regionala möjligheter och utmaningar utifrån ett samhällsperspektiv. Ni kommer få ta del av Torverks erfarenheter halvvägs in i produktionslyftet och Christian Silvasti kommer att inspirera och motivera er till att starta förbättrings- och omställningsresor. Malin Eilertsen pratar om EU:s industristrategi, Industri 5.0 och Björn Langbeck gästar oss från Tilllväxtverket. Från Karlstads universitet, KAU, presenterar studenter från kursen Hållbar produktutveckling sitt samarbete med Aston Harald och utvecklingen av en fixtur för förbättrat produktionsflöde.

Välkommen till Industridagen Värmland – en Lean-konferens för en stark och hållbar värmländsk industri. 

Agenda

09.00 – 09.10 Välkomna + agenda för dagen 
09.10 – 09.40 Karlstads universitet (KAU)- forskningscentret DAMI

Från Karlstads universitet, KAU, kommer studenter från kursen Hållbar produktutveckling att dela med sig av sitt samarbete med Aston Harald och utvecklingen av en fixtur för förbättrat produktionsflöde. Forskningscentrum för Digital Adaptiv Tillverkning för Industrin, DAMI, har som vision att utnyttja digitaliseringens potential för att skapa smartare tillverkningsprocesser som är mer individuellt anpassningsbara, hållbara och tåliga.


09.40 – 10.10 Christian Silvasti, Produktionslyftet & Lean Forum 

Christian Silvasti är coach och inspiratör i produktionslyftet samt ledamot och jurymedlem i Lean Forum som årligen delar ut Svenska Leanpriset. Som företagare och affärsutvecklare i hela sitt verksamma liv kommer han inspirera och motivera till att starta förbättrings- och omställningsresor för att stärka konkurrenskraften in i framtiden. IUC Sverige, IUC Stål & Verkstad, Produktionslyftet och Lean Forum har etablerat en strategisk samverkan. Tillsammans vill de utveckla industrin och samhällets aktörer genom att föra ut ny kunskap, lyfta fram goda exempel och visa hur man genom ökat medarbetarengagemang skapar kraften att förändra.


10.10 – 10.40 Mingelfika 
10.40 – 11.50 Volvo CE i Hallsberg, vinnare av Svenska Leanpriset 2023

Jessica Faraj och Örjan Wilhelmsson, produktionsledare på Volvo CE i Hallsberg, kommer ge en inblick i hur Volvo CE i Hallsberg arbetar strategiskt och involverande i sin förbättringsresa. De kommer att visa hur de, med människan i centrum, bryter ned företagets strategiska mål till alla nivåer och skapar förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet.

 
11.50 – 13.00 Lunch och mingel på Nova Mat & Möten
13.00 – 13.30 Angelica Jacobo, Regionala utvecklingskontoret 

Angelica Jacobo arbetar inom regional utveckling med fokus på forskning, innovation och digitalisering och har tidigare erfarenhet av industriell utveckling i såväl rådgivande som ledande befattningar. Hon kommer att prata om regionala möjligheter och utmaningar utifrån ett samhällsperspektiv, men även resonera kring hur samarbete mellan offentliga aktörer och industrin kan vara en katalysator för en hållbar, digital och inkluderande omställning.


13.30 – 14.10 Peter Löfvenholm, Torverk

Peter Löfvenholm, VD på Torverk Industrial Doors i Torsby, kommer att prata om deras resa och erfarenheter halvvägs in i produktionslyftet. Torverk driver affärsidén att göra ekonomiskt och miljömässigt hållbara produkter genom att skräddarsy ett kundbaserat portsystem med lägsta brukskostnad, minimalt servicebehov och lång livslängd.


14.10 – 14.30 Mingelpaus 
14.30 – 15.00 Björn Langbeck, Tillväxtverket 

Björn Langbeck arbetar som industriell expert på Tillväxtverket. Han har tidigare erfarenheter inom bland annat monteringsteknik och leaninförande och har som konsult besökt många företag i Värmland. Han har också deltagit som talare vid flera leankonferenser i Karlstad. Björn kommer att reflektera över lean produktions betydelse för svensk industri och produktionsutvecklingen. EU har allt fler lagar som syftar till att utveckla Europas industri. Björn kommer beröra hur dessa kan komma att påverka svensk industri och även hur EU:s politik samverkar med respektive skiljer sig från Sveriges traditionella tankar och arbetssätt. Ni kommer också att få höra hans reflektioner kring beredskap och lagring.


15.00 – 15.10 Malin Eilertsen, IUC Stål & Verkstad 

Malin Eilertsen är processledaren och folkhälsostrategen som även studerar hur vi skapar hållbara människor inom industrin. Industri 5.0 är EU´s industristrategi som syftar till att skapa en hållbar, människo-centrerad och motståndskraftig industri i Europa. Vad betyder strategin för en industriarbetare, vad behöver en framtida industriarbetare för kompetens och vad betyder industristrategin för den framtida arbetsmiljön?


15.10 – 15.30 Avslut och reflektioner 

När och var

Datum: 9 april 2024   
Tid: 09.00 – 15.30
Plats: Geijersalen, Karlstads universitet Se karta

Praktisk information

Res kommunalt: Från Karlstads centrum går buss 1 var tionde minut och stadsbussarna 2, 3 och 52 stannar även vid universitetet. För dig som bor utanför Karlstad finns det flera länsbussar som stannar vid universitet. Du kan även ta dig till universitetet med tåg till Välsviken station och därefter buss 53 till universitetet.   
Hitta resor på Värmlandstrafik


Parkeringsmöjligheter: Det finns många parkeringsplatser både norr och söder om campusområdet. De är avgiftsbelagda och tillgängliga för alla. Laddplatser för elbil finns på huvudparkeringen norr om huvudentrén och söder om hus 21.
Se karta på parkeringsplatser

Priser och villkor

500 kronor per person, i priset ingår fika och lunch.   

Konferensen anordnas utan vinstintresse från arrangörernas sida. Allt eventuellt överskott kommer användas till kommande event inom ramen för industridagen Värmland. Alla priser är exklusive 25 % moms. Betalning sker via faktura med 30 dagars förfallotid. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till kollega.

Anmäl ditt deltagande senast den 2 april 2024.

Kontakt och information

Malin Eilertsen, processledare
IUC Stål & Verkstad
Telefon: 072-331 72 13
Mejl: malin.eilertsen@iucstalverkstad.se


Vad är Lean Forum?

Lean Forum är mest känt för sina konferenser som är mötesplatserna för alla som brinner för lean och vill ta del av den spännande kunskapsutveckling som sker i organisationer och den akademiska världen. Varje år uppmärksammar de föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset. Lean Forum delar också ut pris för Årets exjobb inom lean.

Dela:
Tillbaka