Ett materialtekniskt projekt som gjort skillnad för värmländsk industri

Hur reagerar olika metaller i varierande situationer, var finns svagheterna i legeringen, hur mäter man slitage och hållfasthet? Frågorna kan vara avgörande och problemen kan bli många i produktionsprocessen om kunskap och kompetens är bristfällig. Något som påverkar kvalité och i slutändan både lönsamhet och konkurrenskraft. I projektet SIAM har IUC och Bergskolan, via sin inkluderingsmetod, hjälpt företagen att förebygga problem genom att skapa större förståelse och kunskap i materialteknik.

IUC Stål & verkstad och Bergsskolan i Filipstad, har tillsammans genomfört ett projekt i syfte att för små och medelstora företag demonstrera styrkan hos ett systematiserat utvecklingsarbete med materialfokus. Projektet har gått under namnet Specialiserat Innovations- och Automationsstöd till Metallinriktade verkstadsföretag, SIAM.

”Om våra mindre producerande företag i Sverige inte kan leva upp till dessa krav, då går ordern någon annanstans”

Ansvarig processledare från IUC och Bergskolan har varit Jörgen Andersson. Han har lett arbetet med att stötta och utveckla de olika värmländska industriföretag som valt att delta i SIAM.

-Vår förhoppning har varit att efter det deltagande företaget sett hur det systematiska utvecklingsarbetet går till och vilka ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar det leder till, kommer att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand, berättar Jörgen.

Han förklarar vidare att tillverkningsindustrin är i ständig och snabb förändring.
-Inga undantag görs för de små och mellanstora företagen. Ska man leverera sina produkter i värdekedjan, ja, då gäller det att ha hög och jämn kvalité på produkterna samt ha en effektiv, det vill säga lönsam produktion. Teknikutvecklingen gäller allt från utrustning och processer till material och prestanda.

Hur du kan ta reda på det du inte visste att du
behövde veta om din produktion?”
Läs vidare om Inkluderingsmetoden!

-Utvecklingen av utrustning för produktion sker främst inom precision, styrning med sensorer och repeterbarhet. Vad gäller våra tillverkningsprocesser så förstår vi allt mer av hur material, produkt/konstruktion och egenskaper och prestanda hänger ihop, och vi har dessutom större
möjligheter att detalj styra processerna genom sensorer och modeller, det vill säga digitalisering, förklarar Jörgen vidare.

”Teknikutvecklingen gäller allt från utrustning och processer till material och prestanda”

-Sist men inte minst kommer utvecklingen av nya och mer specialiserade material och metaller. Materialutvecklingstakten blir allt snabbare, och stålen kan upplevas som ”känsliga”. Det betyder att stålen är specialiserade och kräver såväl speciella värmebehandlingar som skärverktyg.

Häng med på en tur, tillsammans med vår processledare Jörgen Andersson, i Bergskolans materialtekniska labb och möt verkstadsföretaget Fricweld i Hällefors som fick stöd och vägledning inom material- och metalliseringsteknik inom SIAM.

Jörgen understryker att Våra små och medelstora företag står inte utanför dessa förändringar. Kraven höjs på att underleverantörer med flera följer rutiner och föreskrifter som blir allt mer avancerade.
-Om våra mindre producerande företag i Sverige inte kan leva upp till dessa krav, då går ordern någon annanstans.

-Med hjälp av Inkluderingsmetoden i projektet ville IUC Stål & Verkstad och Bergsskolan visa våra mindre företag hur ett relativt avancerat, men ändå begripligt utvecklingsarbete kan utföras samt vilka stora fördelar som ett sådant arbete för med sig.

Dela:
Tillbaka