Att leda jämställt skapar konkurrenskraft – en utbildning för alla ledare

Ett jämställt företag skapar affärsnytta, har bättre lönsamhet och större konkurrenskraft. Jobbar ni jämställt blir det lättare att behålla befintliga medarbetare och attrahera ny specialkompetens.

Nu erbjuder Attraktionskraft Värmland dig som är ledare i någon form inom industrin en kostnadsfri utbildning – Att leda jämställt. Fokus ligger på att utveckla ett strategiskt jämställdhetsarbete på er arbetsplats och få med medarbetarna på resan. Genom utbyte och samarbete med ledare från olika branscher kommer ni också att kunna lära och utvecklas av andras erfarenheter.

”Efter att jag gått kursen är det uppenbart att arbetet med jämställdhet måste vara en del i det vardagliga arbetet.”

Per Borg, Tietoevry Karlstad

Jämställdhet bidrar till en mer inkluderande arbetsplats där medarbetarna trivs och kan utvecklas. Dessutom framtidssäkras företaget när kraven ökar på social hållbarhet från kunder och omvärld.

Några av frågorna och momenten under utbildningen kan vara:

  • Hur kan vi skapa förutsättningar för att bli attraktiva arbetsgivare?
  • Hur förebygger vi kompetensflykt med vårt jämställdhetsarbete?
  • Hur hanterar vi motstånd hos medarbetarna?
  • Hur arbetar vi med jämställd kommunikation?

Ledarutbildningen är kostnadsfri och vänder sig främst till klustren UC Stål & Verkstads, Compare och Paper Province medlemsföretag.

Utbildningen är uppdelad på fyra träffar:

Pass 1 – 25 jan 9-11 (digitalt)  
Pass 2 -13 feb 14-16 (digitalt)  
Pass 3 – 6 mars 13- 16 (digitalt)  
Pass 4 – 21 mars 9- 12 (På plats i Karlstad)

Läs mer om kursledarna och Jämställt.se 

Har du frågor kring utbildningen Att leda jämställt eller kanske om satsningen Attraktionskraft Värmland,
kontakta Elin Appel på 072 556 66 97 eller elin.appel@paperprovince.com så kan hon berätta mer.


Om Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland är en fyraårig satsning för att stärka den framtida kompetensförsörjningen. Projektet drivs av Region Värmland tillsammans med Paper Province, Compare och IUC/Stål & Verkstad.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

prenumerera här >>

Dela:
Tillbaka