VI MÖTER DIG SOM FÖRETAGARE I DIN VERKLIGHET

Digitalisering och hållbarhet ger nya affärer

Sverige måste satsa på digitalisering för att bibehålla sin globala konkurrenskraft. Inte minst ur ett hålbarhetsperspektiv. Det...

Läs mer

Produktionslyftets startprogram kring cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kan hjälpa företag att öka sin konkurrenskraft såväl som sin lönsamhet, men också bidra till...

Läs mer

Kickstarta er digitalisering genom företagssamverkan

Runt om i Sverige pågår det just nu flera olika initiativ kring digitalisering. Inom IUC Stål &...

Läs mer

Vi utvecklar Värmländsk industri!

I en globaliserad värld där direkta konkurrenter finns i såväl Skövde som Singapore är det tufft att driva industriföretag! Allt hårdare krav på pris, kvalitet och leveranstid gör att företagen ständigt måste utvecklas för att behålla sin konkurrenskraft. IUC / Stål & Verkstad finns som ett stöd till de värmländska industriföretagen i denna resa där vår uppgift är att utveckla värmländsk industri!