VI MÖTER DIG SOM FÖRETAGARE I DIN VERKLIGHET

Digitalisering ger möjligheter för tillväxt och utveckling

INDIGO är en satsning i Värmland, Dalarna och Örebro för att främja ökat användande av digital teknik...

Läs mer

Framtidens fabrik och fabrikens framtid

Välkomna till en inspirerande dag, onsdag 25 oktober, på temat framtid och förnyelse. Här kommer inbjudan till...

Läs mer

Ger ditt företag innovativ växtkraft

Stål- & Verkstadsindustrin är den enskilt största branschen i Värmland. Strukturen på företagen visar på en stor...

Läs mer

Vi utvecklar Värmländsk industri!

I en globaliserad värld där direkta konkurrenter finns i såväl Skövde som Singapore är det tufft att driva industriföretag! Allt hårdare krav på pris, kvalitet och leveranstid gör att företagen ständigt måste utvecklas för att behålla sin konkurrenskraft. IUC / Stål & Verkstad finns som ett stöd till de värmländska industriföretagen i denna resa där vår uppgift är att utveckla värmländsk industri!