VI MÖTER DIG SOM FÖRETAGARE I DIN VERKLIGHET

Fotograf: Patrik Svedberg. Källa: Swerea IVF

Vi utvecklar Värmländsk industri!

I en globaliserad värld där direkta konkurrenter finns i såväl Skövde som Singapore är det tufft att driva industriföretag! Allt hårdare krav på pris, kvalitet och leveranstid gör att företagen ständigt måste utvecklas för att behålla sin konkurrenskraft. IUC / Stål & Verkstad finns som ett stöd till de värmländska industriföretagen i denna resa där vår uppgift är att utveckla värmländsk industri!

 

INNOVATIONSCHECKAR

Det finns olika offentliga checkar för företagsutveckling, och de ändras över tiden. Vinnova har gett oss förtroendet att fördela sina Innovationscheckar och IP-checkar, men det finns även andra pengar att söka. Har du en stark projektidé? Kontakta oss så går vi igenom dina möjligheter!

LEAN AFFÄRSMODELL

Vi går igenom företagets affärsmodell; nuläge och önskat läge samt därefter konkreta aktiviteter för att förbättra verksamheten genom ökad försäljning och lönsamhet. Därefter tar vi fram en plan med konkreta aktiviteter för att förbättra verksamheten. Arbetet stäms av med täta mellanrum.

LEAN-NÄTVERK

Ett erfarenhets- och förnyelsenätverk för alla som arbetar med utvecklingsfrågor med anknytning till Lean Produktion. Nätverket drivs av IUC Wermland och samarbetar med den nationella satsningen Produktionslyftet (www.produktionslyftet.se) och Swerea IVF.

INNOVATIONSCHECKAR

Det finns olika offentliga checkar för företagsutveckling, och de ändras över tiden. Vinnova har gett oss förtroendet att fördela sina Innovationscheckar och IP-checkar, men det finns även andra pengar att söka. Har du en stark projektidé? Kontakta oss så går vi igenom dina möjligheter!

LEAN AFFÄRSMODELL

Vi går igenom företagets affärsmodell; nuläge och önskat läge samt därefter konkreta aktiviteter för att förbättra verksamheten genom ökad försäljning och lönsamhet. Därefter tar vi fram en plan med konkreta aktiviteter för att förbättra verksamheten. Arbetet stäms av med täta mellanrum.

LEAN-NÄTVERK

Ett erfarenhets- och förnyelsenätverk för alla som arbetar med utvecklingsfrågor med anknytning till Lean Produktion. Nätverket drivs av IUC Wermland och samarbetar med den nationella satsningen Produktionslyftet (www.produktionslyftet.se) och Swerea IVF.

Aktuellt

Nytt projekt – STIVI

På strukturfondspartnerskapets möte 170531 beviljades medel till IUC / Stål & Verkstads projekt STIVI STIVI är en förkortning för ”Steg för innovation i Värmländsk industri” och inom ramen för projektet kommer IUC / S&V bland annat genomföra 300 företagsbesök och målsättningen är att 175 värmländska industri- och industrinära företag deltar i […]