VI MÖTER DIG SOM FÖRETAGARE I DIN VERKLIGHET

Digi 3D-skiftet – stort intresse kring välbesökt workshop

Workshopen Digi 3D-skiftet, om industriell transformation genom 3D-printning av metaller, fyllde snabbt konferenslokalen i Gula Villan på...

Läs mer

Här träffar ni morgondagens industrimedarbetare

Vill du vara med och träffa dina framtida medarbetare och samtidigt representera din bransch och företag på...

Läs mer

Smart industri – vilka är möjligheterna?

B2B-forum arrangerat av IVAs projekt Smart industri och Business Värmland Digitaliseringen ändrar spelplanen för alla branscher. Den öppnar...

Läs mer

 

IUC / Stål & Verkstad ägs och styrs av värmländsk industri. Kärnan i verksamheten är nätverket bestående av små och medelstora medlemsföretag samt kunskapen om företagens behov. Utifrån dessa behov startar vi och driver projekt, aktiviteter och program som syftar till att öka innovationsförmågan och stärka konkurrenskraften.

IUC / Stål & Verkstad styrs av de frågor som är viktiga för värmländsk industri; innovation, kompetensförsörjning, marknadsföring, affärs- och produktutveckling, digitalisering och automation.

Vi samverkar med och påverkar vår omvärld. Exempelvis kommunal och regional politik, arbetsmarknadens parter, akademi och utbildningsanordnare. Allt för att ge industriföretagen i Värmland bästa möjliga förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt.

Det personliga mötet med företagen är centralt och grundläggande för IUC / Stål & Verkstads uppdrag och engagemang. Vi lägger därför stor vikt vid att möta medlemmarna direkt ute på företagen, i deras verklighet.

Vi erbjuder program och utbildningar i lean och produktionseffektivitet samt ger vägledning om finansiering och ekonomiskt stöd, vilka möjligheter som finns, vart man vänder sig och vilka kontakter man skall ta.

Du finner oss på Karlstad Innovation Park.