VI MÖTER DIG SOM FÖRETAGARE I DIN VERKLIGHET

Värmlandsmontern fulladdad!

Elmia Subcontractor, Nordens största underleverantörmässa för stål- och verkstadsindustrin, närmar sig med stormsteg. IUC / Stål &...

Läs mer

En unik möjlighet att locka unga till industrin

Yrkesmässan i Karlstad är ett kul och smart sätt att väcka intresse för industriyrkena. I februari 2019...

Läs mer

PILAR – Ett delprojekt i Robotlyftet

De små och medelstora företagen är ryggraden inom svensk industri. Deras förmåga att utvecklas inom automation och...

Läs mer

 

IUC / Stål & Verkstad ägs och styrs av värmländsk industri. Kärnan i verksamheten är nätverket bestående av små och medelstora medlemsföretag samt kunskapen om företagens behov. Utifrån dessa behov startar vi och driver projekt, aktiviteter och program som syftar till att öka innovationsförmågan och stärka konkurrenskraften.

IUC / Stål & Verkstad styrs av de frågor som är viktiga för värmländsk industri; innovation, kompetensförsörjning, marknadsföring, affärs- och produktutveckling, digitalisering och automation.

Vi samverkar med och påverkar vår omvärld. Exempelvis kommunal och regional politik, arbetsmarknadens parter, akademi och utbildningsanordnare. Allt för att ge industriföretagen i Värmland bästa möjliga förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt.

Det personliga mötet med företagen är centralt och grundläggande för IUC / Stål & Verkstads uppdrag och engagemang. Vi lägger därför stor vikt vid att möta medlemmarna direkt ute på företagen, i deras verklighet.

Vi erbjuder program och utbildningar i lean och produktionseffektivitet samt ger vägledning om finansiering och ekonomiskt stöd, vilka möjligheter som finns, vart man vänder sig och vilka kontakter man skall ta.

Du finner oss på Karlstad Innovation Park.