VI MÖTER DIG SOM FÖRETAGARE I DIN VERKLIGHET

Automationsseminarium och Expo i Karlstad

Välkommen till ett seminarium inom Automationsutmaningen (PILAR), ett delprojekt i regeringens automationssatsning ”Robotlyftet”. Under en heldag fokuserar...

Läs mer

PILAR – Ett delprojekt i Robotlyftet

De små och medelstora företagen är ryggraden inom svensk industri. Deras förmåga att utvecklas inom automation och...

Läs mer

KICKSTART i Örebro

Dag 1: 3 oktober, kl. 09:00 – 16:00 Dag 2: 17 oktober, kl. 09:00 – 13:00 Vad är...

Läs mer

Vi utvecklar Värmländsk industri!

 

Sedan 1995 har IUC Stål & Verkstad främjat utvecklingen hos de tillverkande industriföretagen i Värmlandsregionen. Kärnan i verksamheten är nätverket av medlemsföretag och kunskapen om företagens behov. Utifrån det startar vi och driver projekt, aktiviteter och program med syfte att öka innovationsförmågan och stärka konkurrenskraften.

 

Samverkan och påverkan
Vi samverkar med och påverkar vår omvärld. Exempelvis kommunal och regional politik, arbetsmarknadens parter, akademi och utbildningsanordnare. Allt för att ge industriföretagen i Värmland bästa möjliga förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt.

Viktigaste frågorna för industrin
IUC / Stål & Verkstad styrs av de frågor som är viktiga för värmländsk industri; innovation, kompetensförsörjning, marknadsföring, affärs- och produktutveckling, digitalisering och automation.

LEAN och effektivitet
Vi erbjuder program och utbildningar i lean och produktionseffektivitet samt ger vägledning om finansiering och ekonomiskt stöd, vilka möjligheter som finns, vart man vänder sig och vilka kontakter man skall ta.

Det personliga mötet
Det personliga mötet med företagen är centralt och grundläggande för IUC / Stål & Verkstads uppdrag och engagemang. Vi lägger därför stor vikt vid att möta medlemmarna direkt ute på företagen, i deras verklighet.

Du finner oss på Innovation Park i Karlstad.