Hur reagerar metaller och var finns svagheterna?

 

Hur reagerar olika metaller i varierande situationer, var finns svagheterna i legeringen, hur mäter man slitage och hållfasthet? Frågorna kan vara avgörande och problemen kan bli många i produktionsprocessen om kunskap och kompetens är bristfällig. Något som påverkar kvalité och i slutändan både lönsamhet och konkurrenskraft. Nu hjälper vi företagen att förebygga problem genom att skapa större förståelse och kunskap i materialteknik.

 

 

BKU – Bergsskolan Kompetensutveckling och IUC / Stål & Verkstad har tillsammans utvecklat ett metall- och materialinriktat projekt. Syftet med satsningen är att hjälpa industriföretag med specialistkunskap kring metallära och metallurgi”

 

”Frågorna är avgörande och problemen kan bli många i produktionsprocessen om kunskap och kompetens är bristfällig”

 

Det pågår en ständig teknikutveckling inom verkstadsindustrin, både på process- och på materialsidan. Det gäller då för små och medelstora företag att hänga med i den kompetenshöjning som krävs för att kunna utvecklas och skapa konkurrenskraft.

I projektet skall företagen kunna definiera så kallade processfönster för att bland annat kunna automatisera och digitalisera sina produktionsprocesser. Allt utifrån de specifika behov de har.

I nätverkssamarbete kring materialtest och analysmöjligheter, som också ges möjligheter till, kan företagen dela på allt från processerfarenheter till försöksutrustning.

BKU – Bergsskolan kompetensutveckling täcker in hela kedjan från metallurgi till materialteknik och utbildar i ämnen som material- lära, värmebehandling, ungsteknik och högtemperatursprocesser.

 

KONTAKT OCH UPPLYSNING

Sune Jansson – sune.jansson@bergsskolan.se – 073-021 53 32
Jörgen Andersson – jorgen.andersson@bergsskolan.se – 073-027 74 70

 


 


FINANSIÄRER

Dela:
« TILLBAKA