Workshop – Säljorganisationen avgörande för ditt företags överlevnad

Framtidens industri

– Varför säljorganisationen är avgörande för ditt företags överlevnad

 • Företag behöver gå från att sälja produkter till att på riktigt sälja lösningar.
 • Säljare behöver förstå vilka kunder de skall prioritera att investera sin tid på.
 • Säljorganisationen behöver inse att kompetenserna som en säljare behöver har förändrats och kommer fortsätta förändras.
 • Sälj och marknad behöver idag börja samarbeta på riktigt.

Tre frågeställningar som kommer lyftas:

 • Varför ska man köpa från ditt företag?
 • Vad gör ditt företag unikt och hur kommunicerar ni ert värdeerbjudande?
 • Hur ska du attrahera nya kunder?

Du får tydliga svar på följande:

 • Vilka dina definierade tillväxtmål på kort och lång sikt är.
 • Ditt nuläge och dina prioriterade områden.
 • Vilka nyckelbeteenden och färdigheter som krävs för att ni ska lyckas.
 • En kartläggning över dina viktigaste förändringar i processer, ledning, kultur och kompetenser.

Vem och vilka är denna workshop till för?

VD, säljare, säljchef, ledningsgrupp, styrelse och ägare. Workshopen är en perfekt start på strategiarbetet.

Anmälan senast den 10 november:

Datum: 21 november
Tid: 08:30 – 11:30
Plats: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A
Lokal: Arenan
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri för värmländska SME-företag* men om du uteblir, utan avanmälan, debiteras du 500 kr/person. Din plats kan överlåtas om du meddelar arrangören. Företag som inte är SME eller utanför Värmland betalar 500 kr/person.
Minsta antal för genomförande: 20 personer, antalet platser är begränsat.

Nästa steg: Säljutbildning med fokus industri, preliminär start Q1 2024.
Intresseanmälan tas på plats efter workshoppen.

Frågor:

Johan Skogström, IUC Stål & Verkstad: johan.skogstrom@iucstalverkstad.se
Mikael Carlsson, Salesonomics: mikael@salesonomics.com

*SME-företag: Max 249 anställda inklusive koncerntillhörighet.

Dela:
Tillbaka