Workshop med PRAO i fokus

Det handlade om hur vi kan bli starka tillsammans för att kunna erbjuda alla en kvalitativ och likvärdig PRAO-aktivitet, oberoende bransch och organisation. En workshop inom ramen för AKV-Attraktionskraft Värmland – ett regionalt projekt kring kompetensförsörjning och jämställdhet.

”Alla gör bra saker – Gör vi dessa tillsammans kan vi ge de flesta möjligheten till en likvärdig och givande PRAO i Värmland”

Tillsammans med Teknikcollege Värmland, Ung Företagsamhet Värmland, TechniQual, Arbetsmarknadskunskap (Handelskammaren), PRAO i Skåne, PRAO i Karlstads Kommun presenterades hur respektive organisation jobbar på området. Engagemanget var stort och frågorna och tankarna många. Något som togs vidare in i workshopens fördjupande grupparbete.

Ett par slutsatser blev att det är viktigt att skapa en helhetsbild, ställa frågor till målgrupperna och från det bygga och testa koncept.

Alla gör bra saker. Gör vi dessa tillsammans kan vi ge de flesta möjligheten till en likvärdig och givande PRAO i Värmland.

Attraktionskraft Värmland drivs av Region Värmland i samarbete med klusterrorganisationerna Paper Province, IUC Stål & Verkstad och Compare. Läs mer om AKV-Attraktionskraft Värmland här >>

Dela:
Tillbaka