Wallenbergstiftelse: Materialvetenskap för en hållbar värld

Ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor

Wallenbergstiftelserna: Att minska miljö- och klimatavtryck från de material vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Syftet med det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser, vilka också skall möjliggöra bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp.

”Världsproduktionen av material står för cirka 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser varav framställningen av metaller är 8 procent”

Forskningsprogrammet fokuserar på fyra grundforskningsområden: (1) omvandling, lagring och distribution av ren energi, (2) att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga material med cirkulära hållbara material, (3) att motverka förorening, rena och skydda atmosfären, marken och vattendrag samt (4) att befrämja upptäckter av helt nya material för framtidens hållbara teknologier och tillämpningar.

”Jag ser funktionella material som den viktigaste komponenten för att utveckla framtidens gröna energiteknologi för att möjliggöra cirkulära lösningar”

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik och director för programmet

Några konkreta exempel är; innovativa material för:

  • Helt återvinningsbara batterier
  • Framtidens bränslen med minimalt koldioxidavtryck
  • Solenergidriven rening av vatten, luft och koldioxid
  • Framtidens energisnåla elektronik
  • Material för morgondagens hållbara teknologier och infrastruktur

– Det här är ett kraftfullt, konkret initiativ för en hållbarare värld. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter drygt 3 miljarder kronor under en tolvårsperiod, för att kunskap ska växa fram som bidrar till att målen i FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet kan uppnås, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Källa: Wallenbergstiftelsen


Om Wallenbergsstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg eller för att hedra deras minne

Stiftelserna finansierar forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och har anslagit drygt 37 miljarder kronor sedan 1917, varav mer än elva miljarder de senaste fem åren.

Dela:
Tillbaka