Visa upp ert företag för nyfikna och engagerade ingenjörsstudenter! 10 november!

IN-Dagen är ett suveränt tillfälle att nå ut till snart utexaminerade studenter på Karlstads universitet, men även för att skapa en dialog med studenter som är mitt i utbildningen.

”Intresset att komma i kontakt med olika industri- och industrinära företag är stort bland studenterna”

IN-Dagen är Karlstads universitets enda arbetsmarknadsdag som riktar sig till ingenjörer och naturvetare. Intresset att komma i kontakt med olika industri- och industrinära företag är stort bland studenterna.

Mässan är ett perfekt tillfälle att knyta kontakter med blivande ingenjörer och naturvetare för framtida samarbeten och anställningar

Eventet arrangeras av Formula Student organisationen Clear River Racing i samarbete med alla ingenjör- och naturvetenskapliga föreningar.

Kontakter för IN-Dagen
Henric Bernhardsson, Tel: 076 035 8900 eller in-dagen@clearriverracing.se
Felicia Öberg, 076 040 04 98 eller marketing@clearriverracing.se

Clear River Racing logo
Dela:
Tillbaka