Vilken är den känsligaste biten i er leverantörkedja?

Det nya corona-viruset påverkar alla delar av samhället, inte minst tillverkningsindustrin. Vår samarbetspartner Produktion2030 bad några produktionsforskare svara på tre snabba frågor och dela med sig av sina tankar och idéer kring utvecklingen.

Maja Bärring, Produktionssystem, Chalmers – Hur går dina tankar kring det som händer i det nya corona-virusets spår?

Den påverkan det har på samhället är oroande, där produktion stänger ner och leverantörskedjor stannar upp. Det visar på känsligheten i leverantörskedjorna när en så stor sak händer. Situation förstärker också möjligheterna som finns i att jobba på nya sätt och mer digitalt.

”Situationen förstärker också möjligheterna som finns i att jobba på nya sätt och mer digitalt”

– Vilka är dina rekommendationer till svensk tillverkningsindustri under rådande omständigheter?

Utvärdera vad som är den mest känsliga aspekten i era leverantörskedjor. Kan detta motivera att arbeta på ett annat sätt eller ändra leverantörskedjor i framtiden?

Ett annat område kan vara att visa på behovet från industrin för att stärka konkurrenskraften på nationell nivå, där staten behöver utvärdera hur man ska stödja med rätt infrastruktur och verktyg till företagen för att man ska kunna behålla mer av produktionen i Sverige.

– Finns det något svenska företag bör passa på att göra nu?

Utvärdera strategi framåt och behovet av digitalisering i verksamheter. Vilka som är de känsligaste aspekterna i leverantörskedjor där digitala tekniker skulle kunna stödja är något man borde undersöka. Ett annat område är ta vara på tiden för kompetensutveckling.

Källa: Produktion2030 >>

 

Dela:
Tillbaka