Nätverk för Unga ledare

 

Generationsväxlingen i de värmländska verkstadsföretagen har växt till en stor utmaning.

Det handlar om vikten av fortsatt verksamhet när ägarna närmar sig pensionsåldern, jobben och vem som skall ta över. Detta har IUC Stål & Verkstad i Värmland tagit fasta på och startat nätverket Unga Ledare i industrin.

Nätverket vänder sig till unga ledare som redan tagit över en verksamhet, på väg att ta över eller som har en produktionsledande position i företaget.  

Vid varje mötestillfälle diskuterar gruppen aktuella teman som berör företagande som produktion, marknadsföring, kompetensfrågor och inte minst ledarskap.

I nätverket skapas gemensam kunskap inför utmaningen att ta över och utveckla företaget och inte minst, skapas goda relationer som ofta leder till i affärsmöjligheter.

Kontakta Yvonne Nylen Hermansson, yvonne.nylen.hermansson@iucstalverkstad.se, 070-224 74 94