Fokusgrupper

 

Våra fokusgrupper är små nätverksgrupper med begränsat antal deltagare. Här erbjuder vi korta, effektiva möten som bygger på gemensamma behov och aktuella tema.

Som deltagare i en fokusgrupp träffar och skapar du relationer med andra företagare som delar ditt intresse för ett särskilt område.

Fokusgruppen hålls samman av en processledare, men bygger på att du som deltagare bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Ofta medverkar en utbildare/föreläsare med kompetens inom aktuellt tema, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar.

Vi träffas vid 3–4 tillfällen, fysiskt eller digitalt beroende på förutsättningarna.  

Exempel på aktuella teman är produktion, hållbarhet och grön omställning, sälj och marknad, rekrytering och kompetensfrågor, automation och robotisering.

Alla medlemmar är välkomna och det är kostnadsfritt att delta.