Materialteknik

 

För att kunna svara upp mot slutkundens förväntningar på en detaljs eller konstruktions prestanda måste våra metaller ha de rätta egenskaperna.

Dessa egenskaper påverkas inte bara av metallens kemiska sammansättning, så som kromhalten i rostfritt stål eller kolhalten i kolstål, utan i allra högsta grad av processer som gjutteknik, varmbearbetning, värmebehandling, kallbearbetning, maskinbearbetning och färdigställning.

Våra små och medelstora företag lever med samma tekniska utmaningar som de stora företagen, men de saknar ofta resurserna att rutinmässigt utföra ett systematiskt processutvecklingsarbete. Här kan vi stötta SMF i deras arbete med processuppföljning och processutveckling. 

Kontakta Jörgen Andersson så berättar han mer på 073 027 74 70 eller jorgen.andersson@bergsskolan.se