Kickstart Hållbarhet - för en framtidssäkrad, hållbar industri

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen. Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång.

IUC Sverige genomför tillsammans med Vinnova pilotsatsningen Kickstart Hållbarhet i syfte att inspirera och guida industrin mot en hållbar framtid. 10-12 företag får chansen att delta under totalt tre träffar våren 2021

Projektet Kickstart Hållbarhet drivs av IUC Sverige och syfter till att på ett konkret och jordnära sätt peka på möjligheter och metoder för att ta kliv i omställningen till hållbar verksamhet och tillvarata de affärsmöjligheter som ett hållbarhetsarbete kan föra med sig.

Upplägg

Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta. En kickstartgrupp kommer att samla tio till tolv företag för att skapa en konkret och engagerad gruppresa som sträcker sig över tre tillfällen. I Kickstart hållbarhet ges kunskap, vägledning och verktyg av såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare.

Ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget. Verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan

”Få ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet”

  • Inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
  • Ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
  • Påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.
  • Verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan

Om du vill veta mer

Hör av dig till Jenny Bramell, IUC Sverige, om du vill veta mer
om Kickstart Hållbarhet, 070-962 91 50, jenny.bramell@iuc.se

Metoder för att ta kliv i omställningen till hållbar verksamhet och tillvarata de affärsmöjligheter som ett hållbarhetsarbete kan föra med sig