Kickstart Hållbarhet - för en framtidssäkrad, hållbar industri

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det gäller vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen. Kraven på underleverantörerna, att jobba utifrån ett välutvecklat hållbarhetsperspektiv, ökar snabbt. Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång.

”tillvarata de affärsmöjligheter som ett hållbarhetsarbete kan föra med sig”

Kickstart Hållbarhet är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges de deltagande företagen viktiga verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkraft för hållbarhetsarbetet.

Kickstart Hållbarhet avser att på ett konkret och jordnära sätt peka på möjligheter och metoder för att ta kliv i omställningen till hållbar verksamhet och tillvarata de affärsmöjligheter som ett hållbarhetsarbete kan föra med sig.

Plats: Kickstart kommer att vara både digitalt och fysiskt
Målgrupp: Alla industriföretag intresserade av hållbar utveckling.

Upplägg

Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta. En kickstartgrupp kommer att samla tio till tolv företag för att skapa en konkret och engagerad gruppresa som sträcker sig över tre tillfällen. I Kickstart hållbarhet ges kunskap, vägledning och verktyg av såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare.

Deltagande företag kommer att få:

  • Inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
  • Ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
  • Påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.
  • Verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan

Mer info

Hör av dig till Johan Skogström, 070-601 08 96, johan.skogstrom@iucstalverkstad.se

Metoder för att ta kliv i omställningen till hållbar verksamhet och tillvarata de affärsmöjligheter som ett hållbarhetsarbete kan föra med sig