Hållbarhetsmodell

Kraven från kunderna på hållbarhet kommer att öka snabbt. Företag som jobbar målmedvetet med en hållbar grön, ekonomisk och social utveckling integrerad i sin affärsmodell kommer att vara vinnare. Nu kan vi hjälpa er att komma igång.

Varför skall man jobba med hållbarhet?
-För att det finns stora affärsmöjligheter. Kravställningarna från EU, svensk politik och storbolagen ökar svindlande snabbt. Då gäller det att alla är med, från det lilla till det stora företaget och förstår kraven i ett tidigt skede. En sak är säker, kunderna kommer på sikt att välja bort leverantörer som inte uppfyller kraven, berättar Johan Skogström som är processledare på IUC Stål & Verkstad.

”En sak är säker, kunderna kommer på sikt att välja bort leverantörer som inte uppfyller kraven”

Vad kan IUC / Stål & Verkstad göra för att hjälpa företag som vill satsa mer hållbart?
-Vi har stora möjligheter att ge er det stöd ni behöver i er utveckling mot ett hållbart företagande. Vi har jobbat fram, Hållbarhetsmodell för industrin – HAI, en process i flera steg, som gör det hela tydligt och konkret, förklarar Johan vidare.

-Slutprodukten i den här processen skall vara ett underlag och en handlingsplan framåt i ert hållbarhetsarbete, men också ett marknadsföringsmaterial där ni kan visa på hur ni skapar ett värde för era kunder.

Kontakt: Johan Skogström, johan.skogstrom@iucstalverkstad.se eller på 070-601 08 96