Grön finansiering

Står ditt företag inför en grön satsning? – Vi ser att många företagare funderar på hur de kan arbeta mot en mer hållbar framtid. Många investeringar går mot gröna satsningar, och ibland kan extern finansiering behövas. Har ni ett sådant behov finns ALMI:s Gröna lån.

Almi logo

Grönt lån är inte bara ett lån

Förutom möjlighet till finansiering får du även:

  • En kartläggning över ditt företags behov och utmaningar ni står inför just nu, med fokus på miljö, social och ekonomisk hållbarhet.
  • Genom en Framtidsdialog får du grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka hållbarhetsområden som är relevanta för dig och stöd i att prioritera vad nästa steg är.
  • Hjälp att identifiera vilken eller vilka av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi din gröna satsningar driver mot.
  • I en Hållbarhetsworkshop arbetar du vidare i spelformat med relevanta hållbarhetsområden och gör en djupare väsentlighetsanalys utifrån påverkan på samhälle och värde för intressenter. Dessutom identifieras områden som kan ha särskilt stor påverkan på affären.

”Ska ditt företag vara en del av framtiden behöver du få in hållbarhet som en central del av din affär”

Wood Tube – ett gott exempel

Tobias Söderbom Olsson, Wood Tube. Läs mer >>

Värmländska företaget Wood Tube revolutionerar byggbranschen med sina patenterade pappersreglar som kan ersätta trä- och stålreglar. Almi beviljar ett Grönt lån på sex miljoner kronor till företaget …

Fem tips om du ska ansöka om grönt lån

Funderar du på Almis gröna lån? Här är fem tips inför en ansökan >>