Hållbarhet

Kraven från kunderna på hållbarhet kommer att öka snabbt. Företag som jobbar målmedvetet med en hållbar grön, ekonomisk och social utveckling integrerad i sin affärsmodell kommer att vara vinnare. Nu kan vi hjälpa er att komma igång.

Björn Jonasson berättar vad ”Hållbarhetsmodell för industrin 2021-22” handlar om.

Varför skall du jobba med hållbarhet?
-För att det finns stora affärsmöjligheter. Kravställningarna från EU, svensk politik och storbolagen ökar svindlande snabbt. Då gäller det att alla är med, från det lilla till det stora företaget och förstår kraven i ett tidigt skede. En sak är säker, kunderna kommer på sikt att välja bort leverantörer som inte uppfyller kraven, berättar Björn Jonasson som är processledare inom hållbarhet och grön omställning på IUC / Stål & Verkstad.

”En sak är säker, kunderna kommer på sikt att välja bort leverantörer som inte uppfyller kraven”

Vad kan IUC / Stål & Verkstad göra för att hjälpa er?
Vi har stora möjligheter att ge er det stöd ni behöver i er utveckling mot ett hållbart företagande. Vi har jobbat fram, ”Hållbarhetsmodell för industrin”, en process i flera steg, som gör det hela tydligt och konkret.

-Slutprodukten i den här processen skall vara ett underlag och en handlingsplan framåt i ert hållbarhetsarbete, men också ett marknadsföringsmaterial där ni kan visa på hur ni skapar ett värde för era kunder.

Kontakta Björn Jonasson så berättar han mer: bjorn.jonasson@iucstalverkstad.se eller på 070-367 03 22