Värmlandsresan: Här möts företag och politiker direkt

Måndag 180906 besökte styrelsen i IUC / S&V, kommunala och regionala politiker/ tjänstemän två av medlemsföretagen i Arvika.

Träffen, som var den andra i sitt slag, ingår i ett koncept som vi kallar Värmlandsresan. Syftet med träffarna är att Politiker, tjänstemän och näringsliv träffas ute hos företagen för att föra en dialog om framgångsfaktorer och utmaningar i värmländsk industri. Denna gång var vi totalt 15 personer som medverkade.

Vi på IUC / Stål & Verkstad upplever att detta format för dialog och medvetandegörande hos våra politiskt styrda organisationer är väldigt effektiv.

Ett särskilt tack till Perfekta industrier och GMS AB som var värdar för träffen!

Nästa träff planeras till november då vi besöker någon av våra andra industrikommuner i Värmland.

Mer om de båda Arvikaföretagen:

GMS >>
Perfekta Industrier >>

 

 

Dela:
Tillbaka