Värmlandsmontern värd för Robotlyftet på Elmia Subcontractor

IUC / Stål & Verkstads Värmlandsmonter blir värd för Tillväxtverkets och IUC Sveriges projekt kring automation och robotisering, Robotlyftet, under Skandinaviens största underleverantörsmässa Elmia Subcontractor 12-15 november.

Robotlyftets satsning riktar sig mot små och medelstora industriföretag och omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021. Det består av flera olika delar såsom kostnadsfri analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell med fokus på automation och robotisering, ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter.

Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Besök Värmlandsmontern och träffa värmländska företag, prata företagsutveckling, automation och robotisering.

Läs allt om Robotlyftet – IUC Sverige >>

Tillväxtverket om Robotlyftet >>

 

Dela:
Tillbaka