Utveckling av ny produktidé, tillverkningsprocess eller grön omställning? Innovationschecken hjälper er uppnå målet

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas, där du till exempel håller på att utveckla en ny produktidé, produktionsprocess i er tillverkning eller grön omställningsprocess? Då finns nu chansen att ta del av Innovationscheckar, för tillfället på upp till 100 000 kronor. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Vad är en innovationscheck?

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

  • Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
  • Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
  • Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

För mer info kontakta Britt Lööv på 070 611 27 67 eller britt@stingbioeconomy.com

Dela:
Tillbaka