Utveckla era kunskaper inom värmebehandling på Bergskolan

 

Specialutbildning för tekniker och ingenjörer inom Stål- och Metallbranschen

4 dagar – start  11 december 2018

Bergsskolan Kompetensutveckling AB bjuder in till en kurs på 4 dagar som är avsedd att ge grundläggande kunskaper inom ämnesområdet Värmebehandling.

Kursen vänder sig i första hand till dem som arbetar med värmebehandling av främst stål, även om mycket går att översätta även till andra metaller. Det kan vara tekniker, projektledare, kvalitetsingenjörer, processutvecklare och operatörer som har relevanta arbetsuppgifter.

”Ni lär er inte bara hur värmebehandlingarna utförs utan också varför, samt vad som händer när saker går fel”

Kursen är också lämpad för chefer och andra som för sitt arbete behöver utveckling i värmebehandling. Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska materialtekniken. En stor del av den processtyrning, optimering och kvalitetsuppföljning som genomförs bygger på goda processkunskaper.

Under kursen får deltagarna lära sig om värmebehandling ur ett materialperspektiv samt ett produktionsperspektiv. Ni lär er inte bara hur värmebehandlingarna utförs utan också varför, samt vad som händer när saker går fel.

Tanken är att på ett översiktligt sätt koppla kundprestanda till de processteg som finns i produktionen.

Kursen passar även väl för de som har tidigare kunskaper i värmebehandling som skulle behöva fräschas upp.

Ladda ner all info, boende mm här >>

 


Bergskolan Kompetensutveckling AB

Bergskolans uppdragsverksamhet jobbar med uppdragsutbildningar för industrin
Bergsskolans samlade kunskaper och resurser, 
tillsammans med ett stort nätverk, gör att skolan kan hjälpa din verksamhet med de mest skiftande uppdrag:

Några exempel:

– Kompetensutveckling genom företagsanpassade kurser och utbildningar
– Utredningar och materialprovning
– Företagsnära forskning och utveckling

Läs mer här >>

 


 

Bergskolan i Filipstad är en av IUC / Stål & Verkstads samarbetspartners inom företagsutbildningar för industrin.

Dela:
Tillbaka