Karlstad Lean Factory – uppdragsutbildningar

Karlstad Lean Factory erbjuder två kurser med syfte att ge grundläggande förståelse för hur lean och ledarskap kan bidra till en bättre arbetsmiljö och effektivare produktion. Målgrupp är arbetsledare inom industriföretag. 

Läs mer på kau.se/uppdragsutbildning
eller kontakta camilla.johannesson@kau.se,
tel: 070-25 31 300

 


Lean i praktiken

Kursen omfattar två heldagar och genomför på Karlstads universitet den 12 och 26 mars 2020. Det krävs minst 14 deltagare för att vi ska kunna starta kursen. Priset är 8.100 kr/deltagare, men om man även köper kursen Praktiskt ledarskap är priset för denna kurs bara 7.600 kr/deltagare.

I kursen ges en introduktion till förbättringsfilosofin Lean, där ett praktiskt arbete i universitetets unika leansimulator Karlstad Lean Factory kommer att kompletteras med teorier kring hur en organisation kan arbeta med förändring från en fixarmentalitet till strukturerade förbättringar.

Utgångspunkten i förbättringsarbetet är de åtta slöserierna som definieras inom lean och hur man kan arbeta med att reducera dessa.

Dag 1 Lean-Factory, leanspel i fabriksliknande simulator, varvat med teorier om lean.
Dag 2 Lean: värderingar, principer, metoder och verktyg.

Läs vidare >>

 


Praktiskt ledarskap

Kursen omfattar två heldagar och tre halvdagar. Kursen genomförs på Karlstads universitet den 12/5 och 15/9 (heldagar) samt 6/10, 27/10 och 17/11 (halvdagar) under 2020. Det krävs minst 14 deltagare för att vi ska kunna starta kursen. Priset är 10.200 kr/deltagare, men om man även köper kursen Lean i praktiken är priset för denna kurs bara 9.700 kr/deltagare.

I kursen ges en introduktion till området ledarskap och coaching. Här introduceras vad en coaching-filosofi är och hur detta kan användas som utgångspunkt för ledarskapet. Vidare beskrivs motivation och hur bland annat inre och yttre motivation är relaterat till engagemang och stress/ohälsa.

Kunskaper om grupprocesser, inlärningspsykologiska principer och beteendeanalys (OBM) används för att förstå och påverka beteenden i organisationer. Teori och praktik varvas tillsammans med kunskapsutbyte och ”peer-learning”.

Kursen innehåller bland annat:
-Coachande förhållningssätt
-Samtal och konflikthantering
-Motiverande arbetsmiljö
-OBM (Organizational Behavior Management) för att lyckas med Lean

Läs vidare >>

 


Fullständigt program och presentation av kursledare här >>

 

Kontakt och info

Läs mer på kau.se/uppdragsutbildning!
Eller kontakta camilla.johannesson@kau.se
tel: 070-25 31 300

 

Relaterat