Bergskolan – aktuella kurser

Det är oerhört viktigt med goda materialkunskaper när man jobbar med stål och metall av olika slag i sin produktion. Inte minst för att öka förståelsen, hur de fungerar och reagerar under olika omständigheter. Detta för att kunna bibehålla en hög kvalitet och stark konkurrenskraft. 

Vill ni höja kompetensen på ert företag, i materialteknik och metallurgi? IUC / Stål & Verkstads samarbetspartner Bergsskolan Kompetensutveckling i Filipstad har lång erfarenhet av uppdragsutbildning på alla nivåer för industri och industrinära företag. Välj en öppen kurs eller låt Bergsskolan skräddarsy en utbildning åt er. 

 

 

KURSER VÅREN 2020


Grundkurs i Värmebehandling

Vårterminen 2020 – 2 dagar – 5-6 maj.

Kursen vänder sig i första hand till dem som arbetar med värmebehandling av främst stål, även om mycket går att översätta även till andra metaller.

Kursen är också lämpad för chefer och andra som för sitt arbete behöver kunskaper i värmebehandling. Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska materialtekniken. En stor det av den processtyrning, optimering och kvalitetsuppföljning som genomförs bygger på goda processkunskaper.

All info om kursen, boende mm här >>


Specialkurs i metallurgi

Vårterminen 2020 – 2 dagar – 13-14 maj

Kursen vänder sig i första hand till tekniker och ingenjörer som arbetar inom stål-, metall- och verkstads-industrin med produktion och utveckling.

Den är även lämpad för säljpersonal och andra som för sitt arbete behöver kunskaper i metallframställning samt hur kvalitet och egenskaper kan påverkas i processen.

Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska metallurgin, där man satsar på avancerade material med komplicerade egenskapskombinationer.

Goda kunskaper i metallurgiska processer är ett måste i arbetet med utvecklingen av morgondagens metalliska material..

All info om kursen, boende mm här >>


 Grundläggande kurs i stål och stålets metallurgi

Vårterminen 2020 – 4 dagar – 26-27 maj och 9-10 juni.

Kursen vänder sig i första hand till dem som vill veta mer om stål, men som inte har grundläggande utbildning i materialteknik.

Den är också lämpad för säljpersonal och andra som för sitt arbete behöver kunskaper i metallframställning och i hur kvalitet och egenskaper kan påverkas i processen och vid bearbetning.

Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska materialtekniken. Även standarder och nomenklatur för stålbeteckningar studeras.

Kursen passar även väl för den som tidigare har grundläggande kunskaper i metallurgi och materialteknik, men som vill fräscha upp dem.

All info om kursen, boende mm här >>

 


Kontakt

Britt-Marie Berg
Tel. 073-021 04 01
britt-marie.berg@bergsskolan.se.

Bergsskolan Kompetensutveckling AB
Adress: Box 173, 682 24 Filipstad
www.bergsskolan.se
info@bergsskolan.se

Profilbild
Jörgen Andersson Ansvarig för uppdragsutbildningarna

Relaterat