Arvika Näringslivscentrum

”Arvika Näringslivscentrum  har genomfört 400-500 uppdragsutbildningar inom ”alla” områden från röjsågskörkort till kvalificerade ledarutbildningar.

Utbildningarna är öppna för alla. Här kan du anmäla dig till aktuella utbildningar. Du kan också kontakta oss för att diskutera och planera en utbildning du själv vill ha, eller anmäla ett utbildningsbehov så vi kan samordna det med andra intresserade.

KOKOS (Kompetensutveckling i Konstruktiv samverkan Kommuner/företag) är ett standardiserat arbetssätt för att effektivt, ekonomiskt och kvalitativt tillgodose arbetsplatsers behov av kompetensutveckling. Det används av Arvika och Eda kommuner samt av företag i regionen.

Har du frågor kontakta Jennie Baumann 0570-749 202 eller på jennie.baumann@aanc.se

Här finner du aktuella uppdragsutbildningar >>

Profilbild
Jennie Bauman Ansvarig för uppdragsutbildningarna

Relaterat