Utbildning inom automation och robotisering

En grundläggande utbildning under två dagar inom automation och robotisering som IUC Sverige erbjuder små och medlestora företag .

Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen. Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra.

Kursinnehåll

  • Övergripande genomgång av Produktionsteknik, automationsteknik, automationskomponenter, framtid och trender samt beställarkompetens och kravställning
  • Min roll i organisationen – workshop kring kompetens, organisationsförändring samt säkerhet och riskhantering
  • Grundläggande robotik – systemkunskap, maskinsäkerhet, applikationer, programmering och simulering
  • Prova på tillsammans med en robot – handhavande, programmering, integrering med sensorer och visionsystem
Här hittar du mer information om utbildningen.
Dela:
Tillbaka