Utbildning i omställning för medarbetare

För dig som arbetar i produktion och som behöver utveckla dina omställningskunskaper vid automation

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra. Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen. 

KURSINNEHÅLL 

Övergripande genomgång av Produktionsteknik, automationsteknik, automationskomponenter, framtid och trender samt beställarkompetens och kravställning. 

Prova på tillsammans med en robot – handhavande, programmering, integrering med sensor-er och visionsystem. 

Detta innebär att varje deltagare bör ha en egen dator, men att licensen till simuleringsverktyg-et laddas ner från Robotdalen. 

MÅLGRUPP Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet. 

ARRANGÖR IUC Sverige 

TID: 8:30-16 båda dagarna 

PLATS Online.

Gärna minst 2 deltagare/företag. Max 20 deltagare/tillfälle.

DATUM

Tisdag/onsdag den 19-20 oktober 

Tisdag/onsdag den 16-17 november 

Tisdag/onsdag den 14-15 december 

Se alla IUC Sverige utbildningar och event  >>


Här hittar du mer information.
Dela:
Tillbaka