Utbildning i beställarkompetens för automation

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens när det gäller att robotisera. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom ramen för Automation & Robotik, i samverkan med Robotlyftet, erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens för att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

När och var?

Tid: Tisdagen den 11 maj kl. 8:30 – 12:00, samt möjlighet till frågor 13:00-14:30.
Plats: Online
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.
Arrangör: IUC Sverige
För mer kursinfo kontakta Johan Skogström 070-601 08 96,
johan.skogstrom@iucstalverkstad.se

Dela:
Tillbaka