Att leda jämställt – utbildning för alla sorters ledare

Vad vinner industriföretag i Värmland på att arbeta mer jämställt?

  • Jämställda företag skapar affärsnytta, har bättre lönsamhet och konkurrenskraft.
  • Det blir lättare att behålla befintliga medarbetare och attrahera ny specialkompetens.
  • Det bidrar till en mer inkluderande arbetsplats där medarbetarna trivs och kan utvecklas.
  • Det framtidssäkrar och möter de ökade kraven på social hållbarhet från kunder och omvärld.

Nu erbjuder Attraktionskraft Värmland dig som är ledare i någon form en kostnadsfri utbildning – Att leda jämställt. Fokus ligger på att utveckla ett strategiskt jämställdhetsarbete på er arbetsplats och få med medarbetarna på resan. Genom utbyte och samarbete med ledare från olika branscher kommer ni också att kunna lära och utvecklas av andras erfarenheter och tips.

Några av frågorna och momenten under utbildningen kan vara:

  • Hur kan vi skapa förutsättningar för att bli attraktiva arbetsgivare?
  • Hur förebygger vi kompetensflykt med vårt jämställdhetsarbete?
  • Hur hanterar vi motstånd hos medarbetarna?
  • Hur arbetar vi med jämställd kommunikation?

Ledarutbildningen är kostnadsfri och vänder sig främst till klustren Compare, Paper Province och IUC Stål & Verkstads medlemsföretag. Den är uppdelad på fyra träffar.

Lämna intresseanmälan inför vårens kursprogram

Höstens kurs är fullbokad men vi återkommer med mer info om vårens program senare i höst, men redan nu kan du skicka en intresseanmälan här nedanför.

Har du frågor kring utbildningen Att leda jämställt eller kanske om satsningen Attraktionskraft Värmland, kontakta vår projektledare

Elin Appel 072 556 66 97, elin.appel@paperprovince.com så kan hon berätta mer.


Om Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland är en fyraårig satsning för att stärka den framtida kompetensförsörjningen. Projektet drivs av Region Värmland tillsammans med Paper Province, Compare och IUC/Stål & Verkstad.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

prenumerera här >>

Dela:
Tillbaka