Fokusgrupper – Korta, effektiva möten som bygger på gemensamma behov och aktuella tema

En fokusgrupp innebär korta, effektiva möten som bygger på gemensamma behov och aktuella tema. Som deltagare träffar och skapar du relationer med andra företagare som delar ditt intresse för ett särskilt område. Erfarenhetsutbyte och diskussion mellan deltagarna är en viktig del i fokusgruppens träffar.

Deltagande personer skall vara i beslutande ställning samt vara ansvarig/a för kundkontakter och teknik/produktion. För att täcka dessa funktioner kan med fördel fler än en person per företag delta.

Vi träffas vid tre till fyra tillfällen, fysiskt eller digitalt beroende på förutsättningarna samt 10 timmars individuell coachning/företag.

Fokusgruppen hålls samman av en processledare, men bygger på att du som deltagare bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Ofta medverkar en utbildare/föreläsare med kompetens inom aktuellt tema, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar.

Här hittar du höstens fokusgrupper inom olika områden riktade till industrin i Värmland:

PRODUKTION

Utnyttja möjligheterna med AM för att skapa nya affärsmöjligheter, möta ökad konkurrens, krav på ökad flexibilitet genom kortare serier och snabbare omställning. Additiv tillverkning erbjuder stora möjligheter för tillverk- ande företag att skapa konkurrenskraft med innovativa affärsmodeller och innovativ produktutveckling.
Läs vidare >>

HÅLLBART LEDARSKAP

Det ställs allt högre krav på ledarskapet för att tillgodose allas behov i takt med att kunder och intressenters krav och utmaningar ökar. Fokusgrupp Produktionsledning vänder sig till dig som strävar efter att bli en bättre ledare, också för andras skull.
Läs vidare >>

KOMPETENS

För att vara kompetensstark är det lika angeläget att arbeta målinriktat med företagets kompetensstrategi för att säkra de rätta kompetenserna i framtiden.
Läs vidare >>

STYRELSEUTVECKLING

Utveckla styrelsen till en konkurrensfördel genom att ta till vara på styrelsens kompetens och att professionalisera styrelsearbetet.
Läs vidare >>

ARBETSMILJÖ

Det blir allt viktigare med effektiva processer som inte bara skyddar våra medarbetare men också stärker er verksamhet långsiktigt. Utan en fungerande SAM-process är det rent praktiskt svårt att vinna eller ens delta i upphandlingar.
Läs vidare >>

Dela:
Tillbaka