Upphandlingsnytt för utbildningsaktörer i ett kompetensutvecklingsprojekt

Nu finns vårt nya upphandlingssystem för utbildningssatsningar i kompetensutvecklingsprojekt inom industrin tillgängligt. Anslut dig nu för att kunna vara med och lämna anbud på ett effektivt sätt!

Utbildningsinsatserna i systemet är inom områdena Teknik och tillverkning, Organisationsutveckling, Säkerhet, Affärssystem, Social hållbarhet, Data och IT, Affärsutveckling, Logistik, Validering, Arbetsmiljö och Grön hållbarhet

Denna upphandling avser inrättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för diverse olika utbildningsinsatser. Upphandlingen genomförs i två steg:

Steg 1 – Ansökningsfas och Steg 2 – Anbudsfas.

Dela:
Tillbaka