Upphandlingar om expertkompetens kring jämställdhet samt extern utvärderare

Upphandling 1. Upphandling för expertkompetens om jämställdhet och mångfald inom EU-projekt

Här kommer en inbjudan att lämna anbud i upphandling för expertkompetens om jämställdhet och mångfald inom EU-projekt ”SIAM”, Föreningen Stål & Verkstad (S & V) Projektet ” Specialiserat innovationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag (SIAM)”

Föreningen Stål & Verkstad (S & V) har beviljats stöd ur EUs regionalfond för projektet ”Specialiserat innovationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag (SIAM)”, som löper mellan 2019-01-01 – 2022-04-30.

Projektets mål

Projektets övergripande mål är att ge målgruppsföretagen reella förutsättningar och möjligheter att förstärka sin innovations- och konkurrenskraft genom ökad processkunskap och ökade möjligheter till automation och digitalisering av sina produktionsprocesser. Ett delmål är att de deltagande företagen får en ökad insikt, kunskap samt verktyg för att dra nytta av jämställdhet och mångfald som hävstång.

S & V inbjuder därför nu till att lämna anbud för den del i projektet som avser jämställdhet och mångfald. S & V kommer att skriva avtal med en leverantör.

Sista anbudsdag är 2019-07-18 och uppdraget beräknas starta kort därefter och pågå till april 2022.

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget som du finner här >>

Projektbeslut  >>

 

Upphandling 2. Inbjudan att lämna anbud i upphandling för Extern utvärderare inom EU-projekt

Föreningen Stål & Verkstad (S & V) har beviljats stöd ur EUs regionalfond för projektet ”Specialiserat innovationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag (SIAM)”, som löper mellan 2019-01-01 – 2022-04-30.

Projektets övergripande mål är att ge målgruppsföretagen reella förutsättningar och möjligheter att förstärka sin innovations- och konkurrenskraft genom ökad processkunskap och ökade möjligheter till automation och digitalisering av sina produktionsprocesser.

S & V inbjuder därför nu till att lämna anbud för den del i projektet som avser den Externa utvärderingen av projektet. S & V kommer att skriva avtal med en leverantör.

Sista anbudsdag är 2019-07-18 och uppdraget beräknas starta kort därefter och pågå till april 2022.

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget nedan.

Förfrågningsunderlag finner ni här >>

Projektbeslut SIAM  >>

 

 

Dela:
Tillbaka