Upphandling – Lämna anbud för utbildningstjänster i Monitor

KARD-NMS Kompetenslyft inom Automation, Robotisering och Digitalisering är ett projekt vars övergripande mål är att öka medarbetarnas kunskap inom automation, robotisering och digitalisering. Syftet är att stärka deras ställning på arbetsmarknaden och öka kunskapen på företaget.
Läs vidare >>
 

Dela:
Tillbaka