Upphandling konsulttjänster

Projektet AM Förstudie

Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt:

Förstudien ska bidra till att samla de aktörer som jobbar med AM i Sverige på olika sätt. På så sätt kommer förstudien bidra till en ökad samverkan och gemensam förståelse och lärande gällande AM tekniken samt AM-landskap i Sverige mellan aktiva aktörer på området. Förväntan är även att förstudien ska leda till en plan för fortsatt arbete.

IUC / Stål & verkstad genom IUC Wermland AB inbjuder därför nu till att lämna anbud för konsulttjänster inom Arbetspaket 3, Test av värdekedja via metod/modell för SME affär och teknik, vilket IUC Stål & Verkstad ansvarar för.

Här finner du hela upphandlingen >>

Dela:
Tillbaka