Upphandling för konsulttjänst i projektet Smart-in

Upphandling Inbjudan att lämna anbud i upphandling för Konsulttjänster/ specialistkunskap i projektet Smart-In, inriktning Starka noder för innovation och omställning, Pilot nr 1

Projektet ”Smart-In”

Målsättningen med projektet Smart-In är att stärka konkurrenskraft i regionens Stål- och verkstadsindustri samt industrinära tjänsteföretag, detta genom att bidra till ökad innovationsförmåga i små och medelstora företag. Smart-In baseras bland annat på erfarenheter från projektet ”Industrial transition regions” där ett antal utmaningar som hindrar innovation och industriell omställning i Norra Mellansverige identifierats.

Projektet har fyra huvudinriktningar som bidrar till det övergripande projektmålet:
  • Steg för innovation i industrin – projektets innovationsprocess med aktiviteter för att stärka regionens industriföretag
  • Starka noder för innovation och omställning – aktiviteter för att stärka regionens industrinoder
  • Starka plattformar i NMS – skapandet av en industriell plattform i NMS
  • Attraktiv industri för alla – kommunikation av styrkor i NMS, samt aktiviteter för att öka jämställdhet och mångfald i industrin.

Projektägare är IUC / Stål & Verkstad genom föreningen Stål & Verkstad, finansiärer är 7 värmländska kommuner, Region Värmland samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (eruf).

Läs vidare  >>

Dela:
Tillbaka