Upphandling coachingtjänster

Karlstad 2017-10-16

Inbjudan att lämna anbud i upphandling för coachningstjänster inom Projekt ”INDIGO – Värmland, Örebro, Dalarna (INDIGO)”, IUC Wermland AB (IUC)

Projektet ”INDIGO” IUC har beviljats stöd från Tillväxtverket för projektet ”INDIGO”, som löper mellan 2017-05-01 och 2018-12-31.
Syftet med projektet är att aktivera industriella och industrinära små- och medelstora företag (SMF) i regionerna Värmland, Örebro och Dalarna. För ökat nyttjande av digital teknik för sin långsiktiga affärsutveckling och därmed kunna vidmakthålla eller öka sin konkurrenskraft.

IUC inbjuder därför nu till att lämna anbud för den del i projektet som avser coachning av företag. IUC kommer att skriva avtal med en eller flera leverantörer.

Sista anbudsdag är 2017-10-26, kl. 15:00.

Här hittar du förfrågningsunderlag.

Dela:
Tillbaka