Undvik kostsamma driftstopp med förebyggande maskinunderhåll

En workshop om maskinstatus och maskinmätning

Denna workshop riktar sig till företag som producerar i CNC-maskiner och vill vara aktiva inom förebyggande maskinunderhåll och som är nyfikna på hur man jobbar med underhåll och maskinmätning i 24/7-produktion. Workshopen är en fortsättning på workshopserien ”Utveckling, förändring och omställning inom skärande bearbetning”.

Målgrupp

Mekaniker produktionsledning och de som arbetar med drift och underhåll. Eftersom praktiska övningar ingår i workshopen så bör mekaniker/reparatörer prioriteras i deltagandet.

Plats

RISE, Argongatan 30, Mölndal.

Program

• 10.00-11.00 Allmän beskrivning av proaktivt underhåll i verktygsmaskiner.
• 11.00-12.00 Gemensam demo av hur man mäter en svarv (demorigg)
• 12.00-13.00 Lunch
• 13.00-14.00 Grupparbete där man provar att mäta själv.
• 14.00-15.00 Gemensam demo av hur man mäter en CNC fräs.
• 15.00-15.30 Summering och lite om hur man köper tjänster inom området.

Uppföljningsmöte

Ett gemensamt uppföljningsmöte via Teams för att stämma av hur det går företagen och erbjuda möjlighet till frågor.

mailto:glen.johansson@ iucstalverkstad.se

Workshopledare

Magnus Axelsson, RISE tillsammans med Meax.

Kontakt och anmälan

Glen Johansson – 070-203 13 71
glen.johansson@ iucstalverkstad.se

Workshopen är en fortsättning på workshopserien Utveckling, förändring och omställning inom skärande bearbetning.

Dela:
Tillbaka