Trendspan på Leankonferens

Som avslutning på vår första digitala Leankonferens, med drygt 70 deltagare online, lät vi våra tre spännande föreläsare sia fem år framåt i tiden. Trendspanarna var Mikael Liljestrand, Platschef på Volvo CE, Patrik Vinsa, Vice VD på Indoor Energy samt Björn Langbeck, lean-expert på Tillväxtverket.

Frågan var: Spana fem år framåt i tiden,  vad kommer att bli bestående efter pandemin, nämn en förändring?

BJÖRN: “Det stora trendbrottet är att automationen, framför allt robotiseringen hos de små och medelstora företagen ökar, delvis som en effekt av det riksomfattande automationsprojektet Robotlyftet. Om fem år har vi gått om Tyskland och Danmark  i statistiken ifråga om vilket land som är bäst i världen på automation”.

”Vi kommer ha lärt oss att leva med principer och värderingar som guidar oss i en mer föränderlig värld”

MIKAEL:  “Om fem år kommer vi att skratta och säga – Kommer ni ihåg på den tiden när vi försökte göra långsiktiga planer. Vi försökte göra femårsplaner för att uppskatta hur världen såg ut om fem år och sen trodde vi att vi kunde följa den här planen. Jag tror vi då kommer att ha lärt oss att leva med principer och värderingar som guidar oss i en mer föränderlig värld. Det blir det nya normala, ett agilt arbetssätt där femårsplanerna är ett minne blott”.

PATRIK: “Tittar man på vår bransch när det gäller service på plats om fem år, där vi för tillfället åker ut, tio gånger av tio och åtgärdar ett problem till exempel i en industrifastighet, kommer vi att göra betydligt färre direktbesök fysiskt på anläggningen. De flesta serviceärendena efter corona blir digitala operationer på distans. Överhuvudtaget accelererar digitaliseringtempot på grund av pandemin”.

Dela:
Tillbaka