Omsättningstappet i näringslivet minskar – Tillverkningsindustrin på väg upp

Svensk Verkstad: Omsättningstappet har minskat något i näringslivet som helhet jämfört med undersökningen från i maj. Omsättningstappet är nu 7 procent vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med förra månaden. Detta enligt Konjunkturinstitutets extramätning.

Inom tillverkningsindustrin är det 24 procent av företagen som svarar att omsättningen är lägre än normalt vilket är en minskning med 3 procentenheter. Andelen företag som svarar att omsättningen är högre än normalt är också 24 procent. I maj förra året var det 71 procent av företagen som uppgav att de hade en lägre omsättning än normalt och endast 7 procent som uppgav att omsättningen var högre än normalt.

Dela:
Tillbaka