Teknikworkshop – Digitalisering av värdekedjan

Digitaliseringen påverkar allt och alla genom nya sätt att arbeta och skapa värde. Vilka nya möjligheter till samarbete ger digitaliseringen ditt företag? Välkommen till teknikworkshop!

Genom digitalisering kan information delas effektivare, både inom och mellan företag. I industriella värdekedjor finns stor potential att öka samarbetet, skapa effektivare processer med bättre resursutnyttjande och generera nya värden för framtida konkurrenskraft. Digitalisering behövs för att möta den accelererande förändringstakten och utmaningen med klimatomställning och därmed skapa en hållbar produktion.

”Syftet med workshopen är att inspirera dig som företag till att fortsätta digitalisera er verksamhet och kunna dra nytta av digitaliseringen i ert hållbarhetsarbete”

Varje företag är unikt med sina egna förutsättningar och förståelse för var och hur värde kan skapas. Därför måste varje företag skapa sin egen digitaliseringsresa – det finns sällan färdiga lösningar.

För vem?

Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill stärka er konkurrenskraft genom att öka er grad av digitalisering. Är du nyfiken och vill veta mer om hur digitaliseringen kan utveckla samarbetet mellan företag i värdekedjan? Vill du veta hur en ökad grad av digitalisering kan stärka ert hållbarhetsarbete? Under workshopen ges chans att knyta kontakt med forskare och andra företag.

Dela:
Tillbaka