Tar du betalt för det du gör?

Industriell tjänstefiering och tjänstelogik handlar om att fokusera på nyttan och värdet din produkt eller tjänst gör för din kund. Att inte bara debitera styckvis för den fysisk produkten utan också för kompetensen, dvs hela “tjänstepaketet”.

-Detta tankesätt kan innebära oanade möjligheter till förnyelse och utvecklling av företagets affärsverksamhet, berättar Barbro Lagerholm projektledare på Swerea. Hon är föreläsare denna workshoppdag som handlar om tjänstefiering. Platsen är Arvika Näringslivscentrum, en onsdag sent i september.
Workshopaktiviteten är en del av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 för hållbar produktion i Sverige.

Det är IUC/Stål&Verkstad i gott samarbete med Swerea i Mölndal som arrangerar seminariet i Arvika. Med vid Barbros sida finns också Roger Lundin som håller i seminariet och leder diskussionerna som uppstår under dagen.

Det är närmare 20 nyfikna ledare och medarbetare från flera små och mellanstora industriföretag i Värmland som deltar i workshopövningarna och engagemanget går inte att ta miste på.

Själva verktyget eller modellen till dagens övningar är baserat på forskningen från Centrum för tjänsteforskning, CTF, på Karlstads Universitet. Genom att gå igenom modellens sex delar: Skapa insikt, Kartlägga, Paketera, Sälja, Skapa nytt samt Skapa kontinuitet, får deltagarna ett smakprov på vad tjänstefiering innebär och hur de kan använda sig av CTF metoden.

-Vi vill få de små företagen, som Barbro uttrycker det; att vända på varenda sten, använda fantasin och sin kreativitet för att lära sig ta betalt för det de tillför med rätt kompetens och kringliggande tjänster.

-Det innebär alltså att företaget går från ett fokus på att sälja varor till kunden, till att lösa kundens problem och utmaningar.

Wetterskogs från Karlstad, som är ett av företagen som deltar i semenariet är mycket nöjda med dagen.

-Vi är specialister på HF-svetsning som är en metod att sammanfoga plastmaterial, Tex i tillverkningen av uppblåsbara produkter som flytvästar för räddningsinsatser, berättar Björn Segerdal som är företagets VD.

-Vi har fått med oss början till nya utvecklande tankegångar, ett frö har helt klart såtts. Att man tänker utifrån och in, vad vår kunskap gör och till vilken nytta den är för kunden i slutändan. En totaltjänst som vi skulle kunna omvärdera och ta betalt för. Vår kunskap och kompetens bidrar med något som är värdefullt och viktigt som dessutom gör skillnad

Vill du veta mer om Swereas verksamhet kring tjänstefiering gå in på www.swerea.se

——————————————————————————————————–

Bilder:

1. I den första delen av tjänstefieringsmodellen, Skapa insikt, arbetar man med tre av fem B:n i matrisen; BESTÄLLARE, BETALARE och BRUKARE.
2. Jimmy Löfström och Matthias Diego från Ventisol i Kristinehamn klurar på workshop matrisen.
3. Goa och glada workshopledare från Swerea i Mölndal, Barbro Lagerholm och Roger Lundin.
  

Dela:
Tillbaka