Ny fond som stöttar och finansierar industriell hållbar omvandling i Norra Mellansverige

Challenge Lab Såddfond syftar till att kickstarta samarbetsprojekt som involverar industriföretag från Norra Mellansverige som tar itu med gemensamma utmaningar relaterade till koldioxidsnål och resurseffektiv utveckling av industri och samhället.

Fonden finns tillgänglig för finansiering av initiativ från företagsgrupper från länen Värmland, Gävleborg och Dalarna för forsknings-, utvecklings- och innovationsinitiativ upp till 150 000 SEK per projekt.

Med sin långa industriella historia har Norra Mellansveriges regioner en stor potential att omvandla möjligheter som dagens globala megatrender erbjuder till en fortsatt hållbar regional tillväxt, men det finns en risk att dessa möjligheter missas.

Såddfonden finns tillgänglig för finansiering av hållbara utvecklingsinitiativ upp till 150 000 SEK per projekt

En positiv industriell omvandling kräver förmåga att möta nya marknadstryck och att skapa nya möjligheter för näringsliv, arbetstagare och samhället. En framgångsrik industriell omvandling är inte bara beroende av att den ekonomiska tillväxten får ny kraft utan också av att tillväxten är hållbar, fördelas rättvist och skapar möjligheter för alla.

Blir du nyfiken och har funderingar kring hur du skulle kunna finansiera utvecklingen av din verksamhet via Såddfonden, hör av dig till Mattias Säfström på IUC / Stål & Verkstad så berättar han mer på mattias.safstrom@iucstalverkstad.se eller 072-227 44 82

Dela:
Tillbaka