Stora utmaningar ger stora möjligheter för industrin

Den hållbara och digitala omställningen och ökad konkurrens är några. Dessa utmaningar gör att förändring numer är ett normal- tillstånd i många företag som vill hänga med och utvecklas.

Hur kan företagen åstadkomma en hållbar förändringsresa, då de redan är fullt upptagna med den dagliga verksamheten? Vilka organisationer kan stötta oss?

Nyckeln är att involvera företagets samtliga intressenter i resan och skapa ett engagemang!

”Att åstadkomma en hållbar förändringsresa”

På detta seminarie kommer ni att få flera exempel på företag som har infört ett hållbart systematiskt förändringsarbete, dessutom möjlighet till diskussion och frågor.

Välkommen till ett Initiativtagande i att hitta vår gemensamma resa!

Agenda

11.00-12.00 Fri lunch på ANC (lunchkuponger vid hörsalen)
12.00 Inledning
12.30 Hur skapa hållbar utveckling
13.30 Exempel på företag som utvecklats och utvecklar
14.30 Gruppdiskussioner och återkoppling.
15.30 Hur kan vi gå vidare? 
16.00 Avslutning

När, var och anmälan

25 maj, hos ANC-Arvika Näringslivscentrum, Strandvägen 2, Arvika.
Fri lunch från 11.00-12.00. Fri parkering på baksidan vid hälsokompaniet.

Anmäl er här eller maila glen.johansson@iucstalverkstad.se


Glen Johansson, IUC Stål & Verkstad
Med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och förändringsarbete har Glen samlat på sig bred erfarenhet av förändringsledning och organisationsutmaningar inom både små och stora företag. Framgång genom engagemang.

Ulf Eriksson, Ombud IF-Metall Värmland
Ulf har lång facklig erfarenhet från tillverkningsindustrin i ledande förändringsarbete, exempel på program, EA-arbetsplatser, Smart Produktion, Produktionslyftet mfl. Vi sitter på en enorm kunskap som bör tas tillvara på i än större utsträckning än idag, förändring är positivt genom delaktighet.

Dela:
Tillbaka