Speed talks i IUC-caféet

Upptäck IUC-café på Elmia SC 14-16 november. Här presenterar IUC Sverige speed talks inom olika ämnen i hållbar industriell utveckling.

Efter besök hos någon eller några av våra utställare slå er ner, ta en kaffe och värmländsk pralin och lyssna på föreläsningar som berör industriföretagen i Sverige. Det kan till exempel handla om ”samarbete människa maskin”, kompetens och jämlikhet, grön omställning och cirkularitet.

Här är hela programmet:

Tisdag 14 november

11.00 • Om Industry 5.0 – Välbefinnande inom industrin

Hållbarhet och välbefinnande inom industrin genom ökat samarbete mellan människor och teknik.
Föreläsare: Malin Eilertsen– Folkhälsostrateg & Processledare, IUC Stål & Verkstad

14.00 • Om kompetens och jämlikhet inom industrin

Föreläsare: Louise Torevik - Projektledare, IUC Stål & Verkstad

Onsdag 15 november 

11.00 • Om hållbarhet och cirkularitet

Föreläsare: Åsa Sund från Hållbarhetsbyrån Greengoat 

11:10 • Hållbara och innovativa material

Om materialbiblioteket Material ConneXio och hur cirkulära flöden kan möjliggöras.
Föreläsare: Victoria Korth – Industriutvecklare Innovation på IDC West Sweden AB

11:20 • Industriell symbios där restströmmar blir nya produkter

Om att ge restmaterial ett värde och ett nytt liv.
Föreläsare: Fredrik Johansson – Produktionslyftet, Industriutvecklare IDC West Sweden AB

14:00 • Behovstrappan och samverkande projekt

Om olika projekt och organisationers förmåga att samverka kring unika företagsbehov.
Föreläsare: Fredrik Johansson – Produktionslyftet,  Industriutvecklare IDC West Sweden AB

14.10 • Att skapa engagemang och kraft att förändra

Föreläsare: Glen Johansson – Produktionslyftet, Processledare IUC Stål & Verkstad 

14:20 • Produktivitet = Metod x Prestation x Utnyttjandegrad

Om hur alla tre faktorerna har förbättringspotential i ett företag vilket leder till
en ökad produktivitet. Föreläsare: Veikko Turunen – Affärsutvecklarepå IDC West Sweden AB 

Torsdag 16 november 

11.00 MTG – Mind the Gap – Verktyget som säkrar industrins framtid 

Om hur företag kan se till att kompetenserna löser affärsstrategin.
Föreläsare: Joakim Engqvist – VD IUC Syd 

14.00 • Utvecklingsbehov i svensk industri

Presentation av intervjuundersökning med 500 svenska industriföretag
Föreläsare: Thomas Nilsson – VD IUC Sverige och Mattias Säfström –
Ordförande IUC Sverige och VD IUC Stål & Verkstad.

Dela:
Tillbaka